yhteytesi briljanssiin

Tervetuloa valjastamaan mielesi potentiaali

Mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisu.

Ajattelumme vinoutuu ja urautuu. Näin syntyy ajattelun pikakaistoja ja automaatioita, mutta myös esteitä oivaltamiselle. Tutkimus viitoittaa tietä siihen, miten voimme ylittää oman mielemme esteet ja saada yhteyden ratkaisuihin.

Suurimpana esteenä on oma mielemme. Mielen esteet ylittämällä voimme rakentaa yhteyden ratkaisuun.

Nobelistien ja keksijöiden ajattelun tutkimus paljastaa, että intuition avulla voi hakea ennennäkemätöntä tietoa ja ratkaisuja. Erilaiset intuitiot vinoutuvat eri tavoin. Kehittämällä intuition erottelukykyä voimme arvioida tiedon luotettavuutta.

Kolmen intuition luomisvoimasta rakentuu briljanssi.

Asiantuntijan intuitio on työelämässä tunnistetuin ja tärkein, mutta myös vaistopohjaisella ja oman älyn ylittävällä intuitiolla on omat tärkeät tehtävänsä. Ne yhdistämällä saamme käyttöömme ihmisyyden innovointikoneiston.

Tervetuloa valjastamaan mielesi potentiaali

Mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisu.

Ajattelumme vinoutuu ja urautuu. Näin syntyy ajattelun pikakaistoja ja automaatioita, mutta myös esteitä oivaltamiselle. Tutkimus viitoittaa tietä siihen, miten voimme ylittää oman mielemme esteet ja saada yhteyden ratkaisuihin.

Suurimpana esteenä on oma mielemme. Mielen esteet ylittämällä voimme rakentaa yhteyden ratkaisuun.

Nobelistien ja keksijöiden ajattelun tutkimus paljastaa, että intuition avulla voi hakea ennennäkemätöntä tietoa ja ratkaisuja. Erilaiset intuitiot vinoutuvat eri tavoin. Kehittämällä intuition erottelukykyä voimme arvioida tiedon luotettavuutta.

Kolmen intuition luomisvoimasta rakentuu briljanssi.

Asiantuntijan intuitio on työelämässä tunnistetuin ja tärkein, mutta myös vaistopohjaisella ja oman älyn ylittävällä intuitiolla on omat tärkeät tehtävänsä. Ne yhdistämällä saamme käyttöömme ihmisyyden innovointikoneiston.

Koulutukset

Tällä hetkellä järjestämme koulutuksia kahden yhteistyötahon kanssa:
Helsingin yliopiston (HY+) Älykäs intuitio –koulutukset

Älykäs intuitio oppimisyhteisöjen johtamisessa

Sophie Mannerheimin koulun tuki ry (Helsingin erityis- ja sairaalakoulu)
Luentosarja kasvattajille lasten intuition tukemisesta, syksyllä 2019.
Teemme yhteistyötä lukuisten edelläkävijäyritysten kanssa.
Yksityisvastaanotot ja mentorointi sopimuksen mukaan.

Koulutukset

Tällä hetkellä järjestämme koulutuksia kahden yhteistyötahon kanssa:
Helsingin yliopiston (HY+) Älykäs intuitio –koulutukset

Älykäs intuitio oppimisyhteisöjen johtamisessa

Sophie Mannerheimin koulun tuki ry (Helsingin erityis- ja sairaalakoulu)
Luentosarja kasvattajille lasten intuition tukemisesta, syksyllä 2019.
Teemme yhteistyötä lukuisten edelläkävijäyritysten kanssa.
Yksityisvastaanotot ja mentorointi sopimuksen mukaan.