yhteytesi briljanssiin

tapahtumat

Kesän 2018 Älykäs intuitio® ja intuition lukutaito – iltaluennot

Visionääriset yritysjohtajat Steve Jobsia myöten korostavat intuition merkitystä päätöksenteossa ja ennakoinnissa. Intuitio on ylivertainen tietämisen tapa täysin uudenlaisissa, kompleksisissa tai ennakoimattomissa tilanteissa. Mutta tiesitkö, että kyseessä on opeteltava taito?

Intuitio on välttämätön myös uutta luodessa. Keksijöiden ja nobelistien ajattelun tutkimus, intuitiotutkimus sekä viime vuosien tieteelliset löydöt ovat viitoittaneet tietä ihmismielen potentiaalin valjastamiseen. Yhteistyössä Helsingin yliopiston (HY+) kanssa.  Ilmoittaudu mukaan.

Päivät:

Ti 5.6.2018 klo 16.15 – 19.45 / Erota luotettava intuitio

Ti 12.6.2018 klo 16.15 – 19.45 / Hae intuition kautta tietoa

Ti 19.6.2018 klo 16.15 – 19.45 / Valjasta joukkointuitio

Intuitio on jokaisen oma superäly. Aivot ovat nerokas yhteistoimintaelin. Ajattelemme sekä päätellen että intuitiolla. Intuitio tuottaa meille tietoa, mutta se ei ole vain sattuman varainen oivallus. Intuition kautta voimme hakea tietoa, johon ei ole muuta pääsyä.

Eri ihmisten intuitioita on mahdollista tuoda yhteen. Intuitioita yhdistämällä pääsemme kohti rajatonta, luovaa älyä, jolla ratkaisemme mahdotonta. Asiantuntijuuden ja älykkään intuition yhdistelmistä syntyy tietämistä, joka auttaa täysin uuden oivaltamisessa ja ihmeiden ymmärtämisessä.

Tutustu kuvallisen ajattelun teoksiin linkistä ja osta omasi.

Osa A: Erota luotettava intuitio
Osa B: Hae intuition kautta tietoa
Osa C: Valjasta joukkointuitio
Osat ABC yhdessä

Mitä tarkoittaa intuition lukutaito?

A. Mihin sinun intuitiosi pohjautuvat?

B. Miksi intuition tieto voi välillä pelottaa?

C. Miten käyttää intuitiota työyhteisössä?

Uusin HY+ blogikirjoitus intuition potentiaalista

Ratkaise ongelmia kuin nobelisti. Intuition näkökulmasta mahdotonta ongelmaa ei ole. On vain kyvyttömyyttä oivaltaa ratkaisuja.

menneet tapahtumat

Marraskuu to 23.11.2017 klo 17-19
/ intuitiotutkija Asta Raami ja fasilitaattori Anu Yanar

Irtipäästäminen – älykkään intuition salainen ase
Varaa paikka tähän kertaan

Teema:
Intuition käyttöä voi verrata jousiammuntaan. Tarvitaan maali, fokus. Sitten viritetään jousi eli valmistaudutaan. Sen jälkeen pitää osata päästää irti nuolesta. Ilman irtipäästämistä nuoli ei voi osua maaliin. Samoin on intuitiossa. Jos ei päästä irti mieltä rajoittavista virheuskomuksista ja lukoista, alkaa tietoinen mieli syöttää vastauksia. Mutta miten osaan päästää irti, jos uskomukset ja lukot ovat alitajuisia?

Ohjattu treeni 2 x 30 min.
• Saat välineitä irtipäästämisen harjoitteluun, omien intuition lukkojen ja virheuskomusten näkyväksi tekemiseen ja niistä vapautumiseen
• Työstät henkilökohtaisen suunnitelman irtipäästämisen hyödyntämisestä työarjessa

Yhteenveto:
Keskustelu ja mahdollisuus kysymyksille
Saat mukaan teeman harjoitteluun liittyvän työskentelymateriaalin (worksheet)

Älykäs intuitio® -koulutus ja Oivallus-klinikat starttaavat syyskuussa!

Syyskuu ma 25.9.2017 klo 17-19
/ intuitiotutkija Asta Raami ja fasilitaattori Anu Yanar

Älykäs intuitio – valintojen ja päätösten fast track
Varaa paikka tähän kertaan

Teema:
Intuitio on ylivertainen päättelyyn verrattuna, etenkin jos tietoa on liikaa tai aivan liian vähän – ja erityisesti silloin, jos vaikea päätös pitää tehdä nopeasti. Haasteena on, että intuitio ei ole aina luotettavaa. Mistä tunnistan epäluotettavan intuition? Miten voin kehittää itselleni yhä luotettavamman intuition? Miten voisin yhdistää päättelyä ja intuitiota, jos ne ovat ristiriidassa?

Ohjattu treeni 2 x 30 min.
• Saat välineitä oman intuitiivisen kehotiedon havainnoiminen, sekä harjoitusta tunnistaa konkreettisesti kyllä-ei vastaukset intuition avulla.
• Saat ohjausta sen työstämiseen, miten klinikalla treenattuja menetelmiä voi (ja muistaa!) hyödyntää arkisessa työnteossa.

Yhteenveto:
Keskustelu ja mahdollisuus kysymyksille
Saat mukaan teeman harjoitteluun liittyvän työskentelymateriaalin (worksheet)

 

Lokakuu ke 25.10.2017 klo 17-19
/ intuitiotutkija Asta Raami ja ekspertti-intuitiivinen Miia Uhrman 

Henkilökohtainen intuitio ja sen lukeminen
Varaa paikka tähän kertaan

Teema:
Olemme herkkiä eri tavoin ja niinpä jokaisen intuitio toimii omalla, hyvin henkilökohtaisella tavalla. Millaisia eri ulottuvuuksia minun omassa intuitiossani on? Miten ne ilmenevät? Miten voin tarkentaa ja herkentää omaa intuitiivisen tiedon havaitsemista ja lukemista? Mistä tunnistan itselleni luotettavan intuition?

Ohjattu treeni 2 x 30 min.
• Tutustut omaan intuitioosi sekä saat välineitä oman intuition tyypillisyyksien havainnoiminen ja kartoittaminen
• Saat menetelmiä ja työkaluja oman intuition laajentamiseen ja uudenlaiseen intuitiiviseen aistimiseen

Yhteenveto:
Keskustelu ja mahdollisuus kysymyksille
Saat mukaan teeman harjoitteluun liittyvän työskentelymateriaalin (worksheet)

Työpaja: Älykäs intuitio ja Gestion Mentale

Tiistai 13.6.2017 klo 9-16  Uunisaari, Helsinki

Peter Moddel (Sveitsi), Asta Raami, PhD ja Anu Yanar, PhD

Oletko koskaan saanut kurkistaa oman mielesi toimintaan?
Miksi havaintokyvyn kehittäminen auttaa uuden oivaltamisessa?
Tule inspiroitumaan oman mielesi ainutlaatuisesta toiminnasta, älykkään intuitiokyvyn kehittämisestä ja tavastasi lukea heikkoja signaaleja. 

Työpajassa saat kehittää älykkään intuition kykyäsi. Päivän aikana saat kokemuksen siitä, miten juuri sinä itse havainnoit, jäsennät tietoa pääsi sisällä ja rakennat ajatteluasi tämän tiedon varaan.

Työpaja on suunnattu pedagogeille, kasvatuksen ammattilaisille, opetuksen suunnittelijoille, valmentajille sekä omasta ajattelustaan kiinnostuneille henkilöille.

Päivä perehdyttää sinut sisäisen tietämisen moniulotteiseen maailmaan. Havaitsemme ja käsittelemme tietoa hyvin henkilökohtaisella tavalla. Usein kiinnitämme huomiota vain ajatuksiemme sisältöön, emme siihen miten havainnoimme ja ajattelemme.

Gestion Mentalen avulla voit tulla tietoiseksi siitä miten juuri sinä itse havaitset ja jäsennät havaintojasi mielessäsi. Näin ymmärrät, miten juuri sinun ajattelusi rakentuu. Ja kun saat tietoisen tason kokemuksen oman ajattelusi ainutlaatuisuudesta, käsityksesi omasta ajattelustasi ei enää ole sama kuin ennen.

Miten tämä sitten auttaa sinua?

Juuri havaitseminen muodostaa pohjan intuition käytölle, esimerkiksi heikkojen signaalien huomaamiselle, intuition lukutaidolle ja moniulotteisen tietoavaruuden haltuunotolle. Havaitseminen muodostaa myös pohjan hyödyntää esimerkiksi intuitiivisia kuvia tai musiikin eri dimensioita.

Päivän aikana opit ymmärtämään myös erilaisia oppijoita, erilaisia havainnointitapoja, moniulotteista ajattelua, lahjakkuutta ja oppimisvaikeuksia – ja näin tukemaan oivaltamista, luovuutta ja intuition älykästä hyödyntämistä.

Älykkään intuition menetelmät avaavat ymmärrystäsi oman intuition lukutaidon kehittämiseen ja rajallisen ajattelun ylittämiseen.

Päivän tavoitteena on nivoa uusi ymmärrys osaksi omaa asiantuntijuutta kuten esimerkiksi pedagogista suunnittelua, opetuksen tukemista ja johtamista, valmentajana tai kasvattajana toimimista.

Tilaisuus koostuu luennoista, harjoituksista, keskusteluista, ryhmissä työskentelystä ja valmennuksesta. Osallistujamäärä max 30 henkeä. Työskentelykieli englanti.

Preliminary schedule for the day:

8:50           Ferry boat (Kaivopuiston kompassi)
9-9:30           Coffee, Welcome, Intelligent intuition intro
9:30-10:30    Gestion Mentale
10:30-11       Discussion (Gestion Mentale)
11-13            Working in groups
13-14            Lunch
13-14.45       Working in groups
15-16       Coffee and smoothie and  Wrap up & discussion

Peter Moddel is an associate trainer in NLP and a trainer of Gestion Mentale, the pedagogical system developed by Antoine de la Garanderie (1920 –2010) with whom he studied. Peter is an accredited Waldorf teacher and in the 1990’s he taught courses on new approaches to learning, at the Institute of Special Education at the University of Fribourg, Switzerland. Peter is specialized in helping students to recognize their individual and personal ways of using their minds – as well as helpful states of being like enjoyment, interest, self-appreciation and letting-go. Peter was born in Ireland and lives in Switzerland. His three great passions are nature hiking, astronomy and philosophy and he is the author of Making Sense, a book on the philosophy of mind and the role of intent.

Asta Raami, PhD, has a background in creativity and intuition research. Her PhD Thesis on intuition development is online (Intuition Unleashed / Aalto University 2015). Asta has 15 years of experience in varying teaching, design and research positions in Aalto ARTS.

Anu Yanar, PhD, is a coach, educator and fasilitator. She has long experience in development of pedagogy, educational leadership and quality systems in higher education. Anu’s special interest is in strategic utilizing of employees hidden skills and potential.

About workshop

The workshop is targeted to pedagogues, educators, teaching personnel, coaches and people interested in their own thinking. The day familiarizes participants to the multidimensional space of internal knowing. Often we pay attention to what we think and not to how we think. It is difficult to notice the form our thinking takes in our minds. Discovering how we make sense in our minds can facilitate our attention, memorization, understanding, and creative thinking. Recognizing personal patterns of thought brings a sense of assurance. It comes with improved communication skills that are helpful in interactions with your students and even with yourself.

Gestion Mentale helps you to observe and recognize the processes in your mind. For example, how unstated intentions influence the outcome of your thinking processes. The methods of intelligent intuition enable you to develop your skills of intentional intuiting. In so doing surpass your reasoning based, and therefore limited thinking.

The workshop helps you to benefit your individual way of thinking and learning. Further, it helps you to understand different learners, learning difficulties, multidimensional thinking including insights, creativity and use of intentional intuition. The objective is to integrate new knowledge into personal expertise, like e.g. educational work, pedagogical development, teaching practices, coaching, supervising or leadership.

Max 30 participants. The workshop includes morning coffee, lunch, smoothie and ferry transportations (Kompassitori). With the workshop ticket you are welcome to join the evening session (value 50€).

Mitä aukeaa intuitiivisten havaintojen takaa?

Iltatapahtuma: Älykäs intuitio ja Gestion Mentale - luento ja verkostoitumista

Tiistai 13.6.2017 klo 16:30-19  Uunisaari, Helsinki

Peter Moddel (Sveitsi), Asta Raami, PhD ja Anu Yanar, PhD

Oletko koskaan saanut kurkistaa oman mielesi toimintaan? Nyt siihen on mahdollisuus!
Tule inspiroitumaan oman mielesi ainutlaatuisesta toiminnasta ja tavastasi lukea heikkoja signaaleja.

Inspiroidu sisäisestä tietämisestä ja havainnoi omaa ajatteluasi täysin uudella tavalla. Illan aikana voit havainnoida miten juuri sinä itse jäsennät tietoa pääsi sisällä ja rakennat ajatteluasi tämän tiedon varaan.

Älykäs intuitio ja Gestion Mentale auttavat sinua tunnistamaan omia heikkoja signaaleja ja havainnoimaan omaa ajattelusi ominaislaatua havahduttavalla tavalla. Älykkään intuition menetelmät avaavat ymmärrystäsi oman intuition lukutaidon kehittämiseen ja rajallisen ajattelun ylittämiseen.

Illan aikana saat kokemuksen siitä miten oma ajattelusi rakentuu, millä tavoin havaitset ja miten jäsennät omia havaintojasi mielesi sisällä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään omaa ajatteluasi tavalla, joka auttaa entistä moniulotteisemman ja itsellesi tyypillisen tiedon rakentamisessa. Saat myös tuntumaa siitä, miten eri tavoin toiset jäsentävät havaintoja!

Illan alussa ja lopussa mahdollisuus verkostoitumiseen muiden osallistujien kanssa. Tilaisuus on englanniksi. Ohjelma alkaa klo 17.

The evening familiarizes participants to the multidimensional space of internal knowing. Often we pay attention to what we think and not to how we think. It is difficult to notice the form our thinking takes in our minds. Discovering how we make sense in our minds can facilitate our attention, memorization, understanding, and creative thinking. Recognizing personal patterns of thought brings a sense of assurance. It comes with improved communication skills that are helpful in interactions with others.

Gestion Mentale helps you to observe and recognize the processes in your mind. For example, how unstated intentions influence the outcome of your thinking processes. The methods of intelligent intuition enable you to develop your skills of intentional intuiting. In so doing surpass your reasoning based, and therefore limited thinking.

•••

Peter Moddel is an associate trainer in NLP and a trainer of Gestion Mentale, the pedagogical system developed by Antoine de la Garanderie (1920 –2010) with whom he studied. Peter is an accredited Waldorf teacher and in the 1990’s he taught courses on new approaches to learning, at the Institute of Special Education at the University of Fribourg, Switzerland. Peter is specialized in helping students to recognize their individual and personal ways of using their minds – as well as helpful states of being like enjoyment, interest, self-appreciation and letting-go. Peter was born in Ireland and lives in Switzerland. His three great passions are nature hiking, astronomy and philosophy and he is the author of Making Sense, a book on the philosophy of mind and the role of intent.

Asta Raami, PhD, has a background in design, creativity and intuition research. Her PhD Thesis on intuition development is online (Intuition Unleashed / Aalto University 2015). Asta has 15 years of experience in varying teaching, design and research positions in Aalto ARTS.

Anu Yanar, PhD, is a coach, educator and fasilitator. She has long experience in development of pedagogy, educational leadership and quality systems in higher education. Anu’s special interest is in strategic utilizing of employees hidden skills and potential.

Luento: Radikaali innovointi ja älykäs intuitio

Torstai 27.4.2017   Kalastajatorppa, Helsinki

Asta Raami, PhD, luennoi Suomen merkittävimmässä coaching-alan tapahtumassa aiheesta ”Miten ravistella omaa ajattelua ja yltää radikaaliin innovointiin tai täysin uudenlaiseen ajatteluun?” Coaching to Success 2017 – Business Coaching Conference. Esitys on katsottavissa tästä.

Älykäs intuitio – 5 helppoa menetelmää

After Work INTUITION Clinic

Maanantai 25.4.2017 klo 17-19  Kamppi, Helsinki

Asta Raami, PhD ja Anu Yanar, PhD

Löydä älykäs intuitiosi Oivallus-klinikalla! Hyödynnä uraauurtavaa asiantuntemusta intuition kehittämisestä ja tule työstämään sinulle tärkeää aihealuetta. Kokeneet valmentajat auttavat sinua ylittämään tavanomaisen ajattelusi ja kehittämään intuitiokykyäsi. Liput 40€ (sis. alv). Hintaan sisältyy kahvi, tee sekä pientä virkistävää välipalaa.

Oivallus-klinikalla saat mielenkiintoista tietoa älykkäästä intuitiosta, pääset työstämään sinulle tärkeää aihealuetta ja voit verkostoitua muiden teemasta kiinnostuneiden kanssa.

  • Opi hyödyntämään intuitiota osana asiantuntijuuttasi
  • Raivaa esteet oivallustesi tieltä
  • Kirkasta ja nopeuta päätöksentekoasi
  • Näe oleellinen keskellä kaaosta
  • Ota käyttöön älykkään intuition potentiaali
  • Verkostoidu ja keskustele sisäisestä tietämisestä

Vetäjät:
Intuitioasiantuntija Asta Raami, PhD
Valmentaja Anu Yanar, PhD

Paikka:
Kamppi, Meeting Park Kukontori
(Yrjönkatu 23 B, sisäänkäynti Kukontorilta) www.MeetingPark.fi

Liput myynnissä Holvissa 40 €. Osta tästä omasi. Maksimi osallistujamäärä 30 henkilöä/kerta.

Hintaan sisältyy kahvi, tee sekä pientä virkistävää välipalaa. Moderoitu ohjelma alkaa klo 17.15 ja päättyy klo 18.45. Tilaisuuden jälkeen voi halutessaan siirtyä jatkamaan keskustelua läheisiin kahviloihin.

Jokaiseen tilaisuuteen varaamme muutaman stipendipaikan opiskelijoille, äitiyslomalaisille tai työttömille. Stipendipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lyhyt perustelu ja päivämäärätoive lähetetään osoitteeseen info@innerversity.org.