yhteytesi briljanssiin

Miksi tarvitsemme älykästä intuitiota?

Monestakin suunnasta katsottaessa aikamme on keskellä murrosta. Epävarmoissa tilanteissa auttavat oivaltamisen, kekseliäisyyden, ennakoinnin, hereillä olemisen ja rajoja rikkovan ajattelun taidot.

Mahdottomilta vaikuttavat ongelmat haastavat ylittämään tämän hetkinen tieto ja osaaminen. Tarvitsemme käänteentekeviä, briljantteja oivalluksia ja ylivertaisen nerokkaita ratkaisuja. Tässä auttaa terävä päättely ja kirkas, älykäs intuitio.

Älykäs intuitio on kykyä olla samanaikaisesti sekä avoin että erottelukykyinen riittävällä tarkkuudella. Se on kykyä katsoa tuorein silmin, huomata heikkoja signaaleja ja taitoa erottaa niistä merkitykselliset.

Ilman avoimuutta näköalamme on kapea viipale tai jopa täydellinen umpio. Näkökulmamme on avaimenreikä. Ilman erottelukykyä olemme taas sinisilmäisen hyväuskoisia ja kuljemme harhaan – jopa itseltämme. Emme saa mistään selvää, merkitykselliset havainnot eivät erotu, pisteet eivät yhdisty.

Tarvitsemme sekä herkkyyttä huomata että kykyä seuloa havainnoista oleellinen. Hyvin toimivat havainto– ja erottelukyvyt muodostavatkin älykkään intuition ytimen.

Intuitiota voidaan hyödyntää myös yhteisöllisesti. Yhteisöllinen intuitio ja joukkoäly ovat valjastettavissa parempien ratkaisujen löytämiseen.

Keväällä 2016 olin kuuntelemassa biokemisti Frances Arnoldin kiitospuhetta Millennium-palkinnon jakotilaisuudessa. Arnold palkittiin keksinnöstään, jossa suunnatun evoluution avulla tuotetaan molekyylejä, joita ihminen ei osaa valmistaa. Menetelmää on hyödynnetty esimerkiksi uusiutuvan energian sovelluksissa ja lääkkeiden valmistuksessa ympäri maailman.

Arnoldille biologinen maailma on nerokkain esimerkki joukkoälyn hyödyntämisestä ongelmanratkaisussa. Juuri tälläkin hetkellä lukemattomat mikro-organismit työskentelevät tauottomasti 24/7 löytääkseen uusia paikkoja elää ja voittaakseen tiellään olevat esteet. Luonto on tehnyt tätä 7 miljardia vuotta. Ihmiset teknologioineen ovat kaukana jäljessä.

Arnold painottaa, että jos olisimme edes pienen pienessä murto-osassa niin hyviä kuin luonto, voisimme keksiä yhtä elegantteja ratkaisuja vaikeisiin ongelmiimme kuten energia, vesi, ruoka, ympäristö tai lääkkeet. Meidän täytyy katsoa luontoa, jotta ymmärrämme tämän koneiston.

Jokainen ihminen on osa tätä luonnon nerokasta koneistoa. Myös mielemme ja ajattelumme toiminta on luonnon omaa designia. Intuition ja päättelyn yhteistoiminta on loistava taidonnäyte tästä hienoudesta ja eleganssista. Intuitio etsii valtavasta tietovirrasta juuri niitä mahdollisuuksia, jotka ovat ongelmanratkaisun kannalta oleellisia.

Älykkään intuition ja sisäisen tietämisen taitoja voidaan kehittää. Innerversity rakentaa tietoa tältä alueelta. Kutsun sinut inspiroitumaan, oivaltamaan ja ylittämään oman rajallisen ajattelusi. Kutsun sinut myös verkostoitumaan kanssamme, älykkään intuition ja sisäisen tietämisen teemojen äärelle.

Comments are closed.