yhteytesi briljanssiin

Media – julkaisut, artikkelit ja kirjat

Tieteelliset julkaisut ja kirjat:

Artikkeli kolmen tärkeimmän intuition roolista ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa:
Raami, A. (tulossa 2019). Solving the Impossible – how to harness three diverse intuitions in teams. Teoksessa J. Liebowitz (Toim.) Developing Informed Intuition for Decision Making. Taylor & Francis.

Artikkeli intuition ja reunatuntemusten merkityksestä vaikeassa ongelmanratkaisussa:
Mälkki, K: & Raami, A. (tulossa 2019). Transformative learning to solve the impossible: Edge emotions and intuition in expanding the limitations of our rational abilities. Teoksessa E. Kostara, A. Gavrielatos & D. Loads (Toim.), Transformative Learning Theory and Praxis; New Perspectives and Possibilities. London: Routledge.

Artikkeli intuition potentiaalista mahdottomilta vaikuttavien ongelmien ratkaisussa:
Raami, A. (2018). Toward solving the impossible problems. Teoksessa J. W. Cook (Toim.), Sustainability, human well-being and the future of education (pp. 201–233). London: Palgrave Macmillan. (open access)

Intuition monimuotoisuutta käsittelevä teos, jossa intuition rooliin asiantuntijuudessa, luovuudessa ja henkilökohtaisessa elämässä syvennytään lukuisten haastattelujen kautta:
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Helsinki: Schilds & Söderströms.

Peruskoulujen opetussuunnitelmaa tukeva teos, jossa käsitellään intuition roolia oppimisessa, opetuksessa ja tietämisen tapana:
Halinen, I. & ym. (2016) Ajattelun taidot ja oppiminen. Ps-kustannus.

Väitöskirja intuition käytöstä, kehittämisestä ja luotettavuuden arvioimisesta luovissa prosesseissa:
Raami, A. (2015). Intuition Unleashed – On the application and development of intuition in the creative process. Helsinki, Finland: Aalto University, School of Art and Design. Väitöskirja (open access)