Your connection to human brilliance

Miten tunnistan luotettavan intuition?

Kaikki intuitio ei ole luotettavaa. Luotettavuuden arvioimiseen on apuvälineitä.

Viimeaikainen tutkimus antaa viitteitä siitä, miten runsaasti intuitiota käyttävät ja sitä vuosia harjoittaneet ihmiset tunnistavat luotettavan intuition. Luotettava intuitio on siis mahdollista erottaa intuition vinoumista eli esimerkiksi päähänpistoista, peloista tai satunnaisista mielijohteista.

Intuition luotettavuuden arvioimiseen tarvitsemme ennenkaikkea erottelukyvyn kehittämistä.

Intuition luotettavuutta voi alkaa havainnoida ja arvioida sellaisista signaaleista, jotka ovat itselle tyypillisiä intuition vahvistuksia.

Jollekin tällainen voi olla vatsanpohjatunne, toiselle kylmät väreet ja kolmannelle vaikkapa ympäristön vahvistama synkronisuus. Intuition vahvistus ei vielä tarkoita, että intuitio on luotettava. Se on signaali, joka vahvistaa intuition luotettavuutta.

Jokaisen näistä signaaleista voi tulkita myös väärin. Silloin intuitio ei ole luotettavaa. Kylmät väreet voivat syntyä musiikista. Vatsassa voi tuntua oudolta epäsopivan ruoan vuoksi. Ympäristön signaaleja voimme yhdistellä sepitellen.

Jotkut ihmiset ovat erinomaisen hyviä tunnistamaan ja hyödyntämään omaa intuitiotaan. Esimerkiksi asiantuntijoiden ja kauan intuitotaan kehittäneiden henkilöiden intuitio on hämmästyttävän tarkka.

Jokainen voi kehittää oman intuitionsa tarkkuutta ja luotettavuutta. Hyvä keino on havainnoida ja testata oman intuition toimintaa.

Intuitioon liittyy usein vahva sisäinen varmuuden tunne: tieto tuntuu todelta. Mutta se, että jokin vahvasti tuntuu oikealta tai todelta, ei ole vielä tae siitä, että se on totta. Tunne tai mielipide ei ole riittävä perustelu tiedolle – vaikkakin se voi olla arvokas näkökulma.

Jokaisella meillä on satunnaisia mielijohteita tai nopeita päähänpistoja, joita emme aina osaa itse arvioida – sen kummemmin kuin kukaan muukaan. Päähänpistot saattavat silti tuntua varmalta.

Mutta intuition luottavuutta arvioitaessa pelkkä sisäisen varmuuden tunne ei vielä tee siitä luotettavaa. Tarvitaan erottelukykyä havainnoida intuitiota muutenkin kuin vain sisäisen fiiliksen pohjalta.

Asiantuntijan tunnistaa hyvistä ja kattavista perusteluista. Jos intuitioitaan jakaa muille, on syytä valmistautua antamaan muitakin perusteluita, kuin että jokin ”vaan tuntuu oikealta”. Kun kehittää kykyä tunnistaa ja eritellä omia tuntemuksiaan, on oman intuition perusteleminen muille koko ajan helpompaa, ja arvokas tieto tulee myös jaetuksi.

Intuitiota arvioitaessa sitä pitää siis pystyä arvioimaan, tutkimaan tai testaamaan. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää henkilökohtaisia menetelmiä intuition luotettavuuden arvioimiseen.

Oman intuitiosi toiminnasta pääset selville vain itse harjoittelemalla ja havainnoimalla.

Teksti ja harjoitus: Asta Raami. Kuva: Anu Yanar.
Lähteet:
Raami, A. (2015). Intuition Unleashed. Väitöskirja. Aalto-yliopisto ARTS
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.
Shefy, E., & Sadler-Smith, E. (2004). The intuitive executive: Understanding and applying “gut feel” in decision-making. Academy of Management Executive, 18(4), 76–91.
Monsay, E. H. (1997). Intuition in the Development of Scientific Theory and Practice. In R. Davis-Floyd & P. S. Arvidson (Eds.), Intuition: The Inside Story: Interdisciplinary Perspectives (pp. 103–120). New York: Routledge.

Havainnoi miten sinun intuitiosi toimii. Mitkä ovat sinulle luontaisia intuition vahvistuksia? Entä mistä erotat itsellesi epäluotettavan intuition?

Intuition hetkellä on vaikea tehdä havaintoja, mutta juuri intuitiivisen hetken jälkeen voit palauttaa kokemuksen mieleesi. Miten tieto tuli minulle? Liittyikö siihen tuntemuksia? Millaisia? Vahvistuiko intuitio oikeaksi vai menikö tällä kertaa pieleen? Kaikki tämä on arvokasta tietoa itsellesi.

Pikkuhiljaa tietopankkisi oman intuitiosi toiminnasta kasvaa. Osaat erotella itsellesi tyypilliset vahvistukset ja vinoumat helpommin. Intuitiosi tarkkuus ja luotettavuus paranee.

Jaa tämä materiaali:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
intuition luotettavuus