yhteytesi briljanssiin

Mitä ovat intuition vahvistukset ja vinoumat?

Intuition luotettavuutta voi arvioida intuition vahvistuksia ja vinoumia huomioiden.

Intuitio voi olla luotettavaa tai epäluotettavaa, samoin kuin päätelty tietokin.

Intuitioita on monenlaisia. Tietyt intuition muodot ovat alttiimpia vinoumille ja virheille. Tunnepohjainen fiilis harhautuu useammin kuin asiantuntijuuteen ja kokemukseen perustuva intuitio.

Älykäs intuitio on mahdollista erottaa peloista, mielihaluista, mielijohteista ja mielikuvituksesta.

Intuition luotettavuudesta kertovat tyypillisesti tietynlaiset henkilökohtaiset tuntemukset. Ne voivat korostaa intuition merkitystä tai oikeellisuutta. Ne ovat intuition vahvistuksia.

Tyypillinen vahvistus voi olla vatsanpohjatunne, kylmät väreet tai moniaistiset kokemukset.

Intuitioon liittyy myös vinoumia. Tyypillisiä intuition vinoumia ovat pelot, toiveet ja mielikuvitus. Älykäs intuitio ei myöskään ole sama kuin satunnainen päähänpisto, mielijohde tai tunnereaktio.

Vahvistusten ja vinoumien avulla on mahdollista erotella intuitiivisia tuntemuksia yhä tarkemmin ja onnistuneemmin. Ne siis ovat tärkeä osa intuition luotettavuuden arviointia.

Intuition vinoumia voidaan tunnistaa ja vähentää. Tämän lisäksi voidaan alkaa erottaa itselle tyypillisiä luotettavia intuitioita. Tämä onnistuu vain, jos omista, monenlaisista intuitioista tullaan mahdollisimman tietoisiksi.

Intuition luotettavuuden arvioiminen ei ole itsestään selvän helppoa, mutta harjoittelun avulla se on kaikille mahdollista – ja erittäin palkitsevaa.

Alkuun pääsee jo sillä, että kaikki mieleen nousevat asiat yksinkertaisesti huomioidaan, olkoon kyseessä sitten intuitio tai mielikuvituksen sepitys. Tällä tavoin erottelukyky alkaa kehittyä.

Keholliset tuntemukset ovat useimmin mainittuja intuition vahvistuksia. Kylmät väreet, vatsanpohjatuntemukset ja kananlihalla olo ovat tavallisia.

– Minulle intuition vahvistukset tulevat kehosta. Kuin koko kehon läpi kulkisi värinöitä. (designin opiskelija)

Useille ihmisille pelko on pahin intuition vinouttaja. Myös muut tunnesidokset, kuten liika innostuminen tai rakastuminen, vinouttavat intuitiota. Se saa katsomaan tietystä, ehkä rajallisesta näkökulmasta.

– Minulla pahin intuition vinouma on pelko. Joskus pelko lähenee luulosairautta ja vie paljon energiaa ja pilaa tapahtumia. (elokuva-alan opiskelija)

Joillain ihmisillä on epätavallisia aistimuksia, jotka alleviivaavat intuitiota. Ne voivat näyttäytyä vaikkapa valona ratkaisun päällä tai erityislaatuisina tuntemuksina.

– Jo lapsena näin kirkkaita tähtiä. Kun historiankokeessa kysyttiin vuosilukua, niin vaihtoehtoja miettiessäni oikean kohdalla tuikahti pieni tähti. Tiesin silloin että se oli oikea vastaus. En kertonut menetelmästäni kenellekään – luulin sen olevan lunttausta. Myöhemmin olen käyttänyt tähtiä apunani lukuisissa eri tilanteissa oikeita ratkaisuja miettiessä. (yliopisto-opettaja)

Eheys ja rauha ovat monille hyviä intuition luotettavuuden mittareita. Myös laajeneminen, yhdistyminen ja asian ylle levittyvä valo ovat toistuvasti mainittuja tuntemuksia.

– Intuitioon liittyy rauha. Silloin ei jää vatvomaan kysymystä. Se on kuin palapeli, joka menee kohdalleen. (dokumenttiohjaaja)

Yksinkertaisimmillaan voi intuition kokemuksen yhteydessä kysyä itseltä, onko kyseessä pelko tai toive, ja sitten havainnoida mieleen tulevia ajatuksia, esiin nousevia tunteita tai kehon tuntemuksia.

Pelot ja toiveet voivat olla alitajuisia, jolloin niitä on vaikea huomata. Mutta vähitellen nämäkin puolet alkavat näyttäytyä. Paljon intuitiota käyttävät kuvaavat toistuvasti, että intuitioon ei liity tunteita.

– Intuitio voi olla tosi voimakas ja ihan selkeä kuva. Minulla intuitioon ei liity tunteita. Se vaan tavallaan ON. (dokumenttiohjaaja)

Tunteiden merkitys intuitiossa jakaa mielipiteitä. Useimmat ekspertti-intuitiiviset sanovat että luotettavaan intuitioon ei liity lainkaan tunteita. Mutta tunteet välittävät tietoa, joka on hyvä huomioida sen sijaan että sivuuttaa sen.

Teksti ja kuva: Asta Raami. Harjoitus: Asta Raami ja Anu Yanar.
Lähteet:
Hogarth, R. M. (2008). On the learning of intuition. In H. Plessner, C. Betsch, & T. Betsch (Eds.), Intuition in Judgment and Decision Making (pp. 91–105). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Peirce, P. (2013). Leap of perception: the transforming power of your attention, Atria Books.
Raami, A. (2015). Intuition Unleashed. Väitöskirja. Aalto-yliopisto ARTS
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.
Shefy, E., & Sadler-Smith, E. (2004). The intuitive executive: Understanding and applying “gut feel” in decision-making. Academy of Management Executive, 18(4), 76–91.
Monsay, E. H. (1997). Intuition in the Development of Scientific Theory and Practice. In R. Davis-Floyd & P. S. Arvidson (Eds.), Intuition: The Inside Story: Interdisciplinary Perspectives (pp. 103–120). New York: Routledge.

Intuition luotettavuuden arvioinnissa on hyötyä itsetuntemuksesta. Kehollisten tuntemuksien ja tunteiden huomioiminen on hyvä apukeino vahvistusten ja vinoumien tarkkailuun.

Jollekin tulee vatsanpohjatuntemuksia (gut feeling), toisen karvat nousevat koholle tai iho kananlihalle. Kananlihalle voi tosin mennä vaikka vaikuttuessa, joten aina ei suinkaan ole kyse intuitiosta.

Tunnustele mistä intuitiivinen ajatuksesi tai olotilasi nousee. Onko kyseessä pelko? Tai toive? Tunnistatko tunteita? Liittyykö intuitioon kehotuntemuksia kuten kireyttä tai painavuutta? Vai liittyykö olotilaasi laajentumista tai kenties rauhaa?

ANUN LISÄYS: Harjoittelemalla opit tunnistamaan ne juuri sinulle ominaiset signaalit, joihin voit nojata arvioidessasi intuitiivisten ajatustesi luotettavuutta.

Jaa tämä materiaali:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
intuition luotettavuus