yhteytesi briljanssiin

Miksi intuition potentiaali on niin huikea?

Päättelyn rinnalla jokaisella on valtava intuitiivisen ajattelun kapasiteetti, josta hyödynnämme vain pikkuruista osaa.

Intuitio ja päättely ovat täysin erilaisia ajattelun muotoja.

Tietoinen mieli voi poimia vain murto-osan aivoihimme ja kehoomme saapuvasta tiedosta. Se prosessoi tietoa peräkkäin ja tietyssä järjestyksessä. Tietoinen mieli on hyvä fokusoimaan, vertailemaan ja analysoimaan. Tähän ei intuitio pysty.

Intuitio sen sijaan käsittelee suuren määrän tietoja rinnakkain ja toisistaan riippumattomasti. Se havainnoi signaaleja, vaikutelmia ja muutoksia, jotka saattaisivat olla merkityksellisiä. Nämä havainnot se lähettää jatkokäsittelyyn päättelevälle älylle, joka päättää onko havainto tärkeä.

Näin intuitio kannattelee tietoista mieltämme. Ilman intuition esityötä mielemme tukehtuisi havaintojen määrään.

Merkittävää on, että intuitio käsittelee tietoa noin 300 000 kertaisella nopeudella päättelyyn verrattuna!

Neurokirurgi Juha Hernesniemi kertoo, että katsoessaan kuvaa aivoista, hän tietää 30 sekunnissa tai kahdessa minuutissa mitä pitää tehdä. Jos hän ei tiedä, niin hän pohtii kollegoidensa kanssa.

Hernesniemen ensisijainen tiedon lähde on siis salamannopea, omaan asiantuntijuuteen pohjautuva intuitio. Tällainen intuitio ei ole satunnainen mielijohde tai toive, vaan se on tietämisen kirkasta ydintä. Päättelyyn ja pohdintaan turvaudutaan, jos intuitio ei tuo ratkaisua.

Ihmisen ajattelun voi karkeasti jakaa kahteen hyvin erilaiseen ajattelun järjestelmään. Ensimmäinen on välitön ja ei-tietoinen eli intuitiivinen. Toinen on rationaalinen eli tietoinen päättely.

Aivot ovat nerokas yhteistoimintaelin. Nämä kaksi ajattelun prosessia muodostavat ihmisen ajattelun perustan. Käytännössä molemmat ovat kietoutuneet toisiinsa.

Vaikka ihmismieltä ei voi rinnastaa koneeseen, niin vertaus tietokoneen prosessoriin voi auttaa hahmottamaan intuition ja tietoisen mielen eroavaisuuksia. Tietoinen mieli (päättely) voi parhaimmillaan käsitellä noin 40-50 bittiä sekunnissa. Samassa ajassa intuitiivinen mieli käsittelee noin 11 miljoonaa bittiä!

Luku perustuu pääosin tutkimuksiin siitä, kuinka paljon havaintoja saamme eri aistien kautta, joista näköaisti rekisteröi suurimman osan. Todellisuudessa ero voi olla huomattavasti suurempi, sillä saamme intuition kautta myös muuta tietoa kuin viiden perusaistin kautta tuleva tieto.

Vaikka luvut ovat vain karkeita arvioita, ne antavat suuntaviittoja erojen hahmottamiseen. Oleellista on se, että tiedonkäsittelyn nopeus rationaalisen ja intuitiivisen ajattelun välillä on täysin eri luokkaa.  

Teksti: Asta Raami. Kuva ja harjoitus: Anu Yanar.
Lähteet:
Evans, J., & Frankish, K. (2009). The duality of mind: An historical perspective. Teoksessa Evans, J., & Frankish, K. In Two Minds: Dual Processes and Beyond (s. 1–28). Oxford: Oxford University Press.
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.
Zimmermann, M. (1989). The Nervous System in the Context of Information Theory. Teoksessa R. F. Schmidt & P. D. D. G. Thews, Human Physiology (s. 166–173). Springer Berlin Heidelberg.

Lehteä nopeasti selatessasi saattanut huomata, että pari sivua aikaisemmin olikin jotain – . Selaat taaksepäin ja huomaat, että juuri tuota asiaa olet pohtinut tai juuri tuota ostosta miettinyt. Tai kaupungilla kävellessä saatat palata pari askelta taaksepäin, kun tiedostat että kuljit juuri jonkin tärkeän ohi. Ei-tietoinen, intuitiivinen mielesi oli nostanut tietoisuuteesi havainnon, joka mahdollisesti on sinulle tärkeä. Voit vain kuvitella miten paljon intuitiosi on poiminut havaintoja. Voit saada niitä tietoisemmin käyttöösi harjoittelemalla.

Jaa tämä materiaali:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
intuitioon virittyminen