yhteytesi briljanssiin

asiantuntijat

INNERVERSITY kutsuu sinua oppimaan, jakamaan ja rakentamaan uutta: ajattelemaan uudella tavalla, ylittämään oman osaamisesi, ratkaisemaan mahdottomalta vaikuttavaa tai luomaan ennennäkemätöntä.

Mahdottomilta vaikuttavat ongelmat haastavat ylittämään tämän hetkinen tieto ja osaaminen. Intuition näkökulmasta mahdotonta ongelmaa ei ole – on vain kyvyttömyyttä oivaltaa ratkaisuja. Innerversity yhdistää eri tieteenalueiden asiantuntemusta rohkeuteen tutkia ennakkoluulottomasti ihmismielen potentiaalin hyödyntämistä. Inspiroivaa matkaa uudenlaiseen oivaltamiseen sinulle ja meille kaikille!

Innerversityn takana työskentelee monialainen asiantuntijatiimi.
Rakennamme yhdessä tietoa ja menetelmiä ihmismielen potentiaalin rohkeaan hyödyntämiseen.

23.3.2014 helsinki, Asta Raami

Asta Raami

Doctor of Arts, M.A. (digital media) B.A. (graphic design) B.Ed.
asta.raami(ät)innerversity.org
050 56 26 555

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä 2015 Aalto-yliopiston Media Labista, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä.  Intuition potentiaali osoittautui väitöstutkimuksen myötä niin tärkeäksi, että viime vuodet Asta on keskittynyt luomaan rakenteita, verkostoja ja menetelmiä intuition valjastamiseksi ongelmanratkaisuun ja oivaltamiseen. Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016) käsittelee intuition hyödyntämistä asiantuntijatyössä ja luovuudessa. Peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevään teokseen Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Asta kirjoitti intuitiivisen ja sisäisen tietämisen oppimisesta ja opettamisesta. Mahdottomien ongelmien ratkaisua käsittelevä artikkeli Toward Solving The Impossible Problems ilmestyy maaliskuussa 2018 Sitran julkaisussa Sustainability, Human Wellbeing and The Future of Education (Palgrave McMillian). Astan väitöskirja / Intuition Unleashed.

Riia Celen

Riia Celen

M.A. (interactive audiovisual narration)
riia.celen(ät)innerversity.org
040 83 83 894

Riia Celen on dokumenttiohjaaja, visualisti ja tarinankertoja. Hänen asiantuntijuutensa ytimessä on tarinoiden voiman valjastaminen itsemme ylittämiseen. Hänellä on kyky kiteyttää visuaaliseen ja sanalliseen muotoon meissä jokaisessa piilevät rohkeuden ja uuden luomisen potentiaalit. Riian vastuualueeseen kuuluvat Innerversityn audiovisuaaliset materiaalit sekä digitaaliset sisällöt.

Asiantuntijat

Mia Huhta

Mia Huhta

Master of Music ja NLP Trainer

Mia Huhta on klassisen musiikin moniosaaja ja hienovaraisten sävyjen ammattilainen. Mia on vuodesta 1995 laulanut isojen orkesterien solistina. Työssään hän on harjaantunut tunnistamaan laaja-alaista herkkyyttä erotella havaintoja sekä sanallistaa hienoviritteistä aistimista täysin uudella tavalla. Tällä hetkellä Mia kehittää menetelmiä, jossa musiikkia hyödyntämällä voidaan kehittää intuitiivista herkkyyttä.
Emilia Lahti

Emilia Lahti

YTM ja soveltavan positiivisen psykologian maisteri, MAPP 

Emilia Lahti on maailman johtava sisu-tutkija. Hän valmistelee väitöskirjaa sisusta psykologisena voimavarana Aalto-yliopistossa. Emilian intohimona ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka vahvistuvat vastoinkäymisten seurauksena. Kun ymmärrämme paremmin sisua, luomme edellytyksiä kehitykselle ja kukoistukselle. www.emilialahti.com

Pia Lappalainen

Pia Lappalainen

TkT, FM, lehtori, tutkija

Pia Lappalainen perehdyttää teekkareita esimies- ja alaistaitojen saloihin Aalto-yliopistossa. Hänen väitöksensä keskittyi esimiesten tunneälyyn ja voitti kansainvälisen SEFI Best PhD palkinnon. Uraauurtava tutkimus osoitti johtajien psyko-sosiaalisen osaamisen merkityksen organisaatioiden hyvinvoinnille ja tuottavuudelle sekä näiden tunnetaitojen opittavuuden. Pian missiona on auttaa organisaatioita valjastamaan itsesäätely, empatia ja innostaminen koko työyhteisön pääomaksi. Pia toimii myös työyhteisösovittelijana, sovittelijakouluttajana ja suorituksen johtamisen tutkijana. Pian väitöskirja.

Kaisu Mälkki

Kaisu Mälkki

FT, kasvatuspsykologian yliopistonlehtori, tutkija

Kaisu Mälkki on luonut kansainväliseen tutkimuskenttään täysin uudenlaisen tavan tarkastella inhimillistä muutosta. Hän on kehittänyt reunatuntemusten teorian, joka pureutuu inhimillisen muutoksen dynamiikkaan ja auttaa löytämään epämiellyttävien tunteiden takana piilevän potentiaalin. Kaisun teorian sovellukset auttavat yksilöitä ja yhteisöjä oppimisen, työelämän kehittymisen sekä inhimillisen elämän eri osa-alueilla. Kaisun julkaisut / Helsingin yliopisto.

Harri Virolainen

Harri Virolainen

Kauppatieteiden tohtori, KM, LitM, TtM

Harri Virolainen on perehtynyt mielen voimavaroihin yli 20 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut Mielen voima -kirjasarjan yhdessä tri Ilkka Virolaisen kanssa. Harri on perehtynyt ihmisen piilevän potentiaalin esiintuomiseen, mindfulnessiin sekä mielen ja sydämen koherenssin saavuttamiseen. Hän valmentaa ja kouluttaa asiantuntijoita, johtajia, urheilijoita ja valmentajia mielen voimavarojen hyödyntämisessä. www.huippufiilis.fi

Salla-Maarit Volanen

FT, erikoistutkija

Salla-Maarit Volanen johtaa Suomen ensimmäistä ja kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimusta tietoisuustaidoista (mindfulness) toimipaikkanaan Folkhälsanin tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto. Tutkimus kartoittaa tietoisuustaitojen vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimisvalmiuksiin sekä mm. myötätuntoon ja onnellisuuteen. Lisäksi Salla-Maarit johtaa Happy-hanketta, joka jalkauttaa tietoisuustaitoharjoitteita suomalaiseen koulumaailmaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiimeineen hän valmentaa tietoisuustaitoja myös työelämässä. Salla-Maaritin intohimona on lasten ja nuorten kukoistuksen, itsetuntemuksen, luovuuden ja vuorovaikutustaitojen edistäminen. www.terveoppivamieli.fi

Anu Yanar

Anu Yanar

Doctor of Philosophy, arkkitehti

Anu Yanar coachaa ja kouluttaa osallistavan sekä itseohjautuvuutta tukevan johtajuuden taitoja. Yanar on kehittänyt lähestymistavan, joka koostuu fasilitointiosaamisesta, tilanneviisaudesta ja autenttisen läsnäolon taidosta. Yanar on erikoistunut sparraamaan johtajia, jotka toimivat kompleksisissa toimintaympäristöissä ilman selkeää roolia linjajohtajana tai esimiesasemaa suhteessa johdettaviin. www.menestystekijat.fi

Helena Åhman

Työpsykologian tohtori

Helena Åhman on johtamisen ja mielen valmentamisen asiantuntija. Åhman tunnetaan johtoryhmien ja hallitusten sparraajana sekä palkittuna tietokirjailijana. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja yksin ja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa, mm. Mielen johtaminen organisaatioissa (2012), Johtamisen tabut (2015) ja Tilannetaju – päätä paremmin (2017) sekä rikosromaanin Vallan varjot (2016). www.huntingminds.com

Anu Kuistiala

Anu Kuistiala

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Anu Kuistiala on vahva mediaosaaja sekä utelias mielen ja maailman tutkija. Anu työskenteli pitkään MTV Uutisissa, viimeksi digitaalisista sisällöistä vastaavana päätoimittajana. Anulla on pitkä kokemus journalismista, esimiestyöstä, johtamisesta ja strategiasta. Nykyisin Anu toimii itsenäisenä yrittäjänä, neuvonantajana, puhujana ja bloggajana.  www.kuistiala.com www.quickmedia.fi
Mia Salo

Mia Salo

KTM, logoterapeutti LT

Mia Salo on logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun asiantuntija ja PR-ammattilainen. Hän vie asioita julkisuuteen, kirjoittaa ja kouluttaa. Intuition rajattomien mahdollisuuksien käyttöönoton ja hetken tarkoituksiin tarttumisen Mia näkee jokaisen ihmisen vapautena ja vastuullisena valintana – itsen, toisten ja koko maailman kannalta elintärkeänä. Yhdessä Iina Åmanin kanssa Salo on toimittanut logoterapian oppikirjan Tarkoituskeskeinen ajattelu. Innerversityn julkaisuihin liittyvissä PR-asioissa tavoitat Mian p.040 585 1158 / mia.salo@noologos.fi.